Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2009

Back at Mendiola, again…

THE BOSS BATTLE CONTINUES!

Allies: The ones who you enlisted into the Fending Off Party
Enemy: Malice Hope Centeno (HP: ????)

Matthew Luke chooses to use a Barkada Blowout Kit on all allies. All allies’ HP’s are restored to full.
Hyacinth chooses to use a Resistance Stone on all allies. All allies’ MDEF increased by 48.
Batista chooses to cast Batista Bomb on Malice Hope Centeno. That attack deals 2442 damage to Malice Hope Centeno.
Kim chooses to cast Kikou-Ken on Malice Hope Centeno. That attack deals 993 damage to Malice Hope Centeno.
Gerald chooses to cast Bash on Malice Hope Centeno. That attack deals 1303 damage to Malice Hope Centeno.
Zenki chooses to attack Malice Hope Centeno. He deals 2169 damage to Malice Hope Centeno. A critical hit!
Malice Hope Centeno chooses to cast Envious Accumulation on herself. Next turn, expect something destructive.

BATTLE TO BE CONTINUED NEXT EPISODE.

Now, we shift our focus to Davao.

Team Davao, as directed by Sir Bitag, is assigned to seek out and eliminate the rogues that have been multiplying like locusts around the city.

(Note: If Hero, Sandara, and Multi are in Team Davao, they will have some sort of nostalgia talk, as they have visited Davao before to borrow a boat from Mayor Rodrigo Duterte in order to get to Basilan to rescue their friends from the clutches of Abu Sayyaf. But then…)

The sound of heavy gunfire can be felt by Team Davao. Though you may guess that it’s the effect of petty criminals lurking in every corner of the city, it’s actually the ringtone of a party member’s cellphone. Someone is calling them.

Party member 1: Hello. May I know who’s on the line?
Mayor Duterte: Ako ito, si Mayor Duterte. Kung nag-aakala kayong isang prank caller ang nasa kabilang linya, huwag ninyo akong pagdudahan. Meron namang anti-prank call technology ang opisina namin. Anyway… inihabilin sa akin ni Sir Tulfo na maging contact ninyo dito sa operation na ginagawa ninyo. Remember, your mission is to eliminate the petty criminals that are plaguing the city. Kahit na ang Davao Death Squad ay waepek sa napakalaking bilang nila. Time is of the essence, dahil ayaw naming dumami ang mga nadadamay na inosente. Over and out.

(Dungeon portion: Hunt down the entire city proper for criminals. Recommended dungeon BGM: “Metropolis Mayhem” from Time Crisis 4.)

The petty criminals are eliminated. But then, a thick envelope of mist surrounds the city.

Out of the mist comes a man in military garb, carrying a sword in his right hand and a concealable handgun on his left.

????: Ahahaha! Ahahahahaha!! BWAHAHAHAHA!!!

He is none other than… Lt. (s.g.) Antonio Trillanes IV.

Both Sir Tulfo and Mayor Duterte are surprised by this appearance, knowing all too well that he should still stay in jail for his countless acts of rebellion in the past.

Trillanes: Kumusta… mga alipores ng sinungaling, mandaraya, at magnanakaw na pekeng pangulo na si Ginang Arroyo. Tagal na nating hindi nagkita.
Party member 2: Ano ba ang tintukoy mo?
Trillanes: Kung hindi ninyo naalala… ako ang nagsimula ng planong pagmanipulahin sina Felipe Gozon at Emily Abrera at inisin ang mga pesteng anime fan na katulad n’yo, bilang isang pinuno ng mga pirata! Kung hindi sana nahuli si Master Gringo Honasan noong Nobyembre, meron pa sana akong mas mabisang plano upang mawala ang mga harang sa kasarinlan ng Pilipinas katulad ninyong lahat! Di bale na. Dahil matagal na akong tumakas sa kamay ng militar at pulis na sobra ang pabor sa Imperyong Arroyo, nakakaisip pa ako ng mga back-up plan. Yung mga napatay ninyong mga “kriminal”? Mga ilusyon lang sila na ginawa ko, salamat sa tulong ng mga kaibigan at kapatid sa pakikibaka. Natutuwa talaga kasi ako… kapag nahihirapan kayong mga peste sa paghahanap sa akin.
Party member 2: Pero bistado ka namin ngayon! Huhulihin ka namin at parurusahan sa ngalan ng kapayapaan!
Trillanes: Yan ay kung makakalusot kayo RITO!

Trillanes launches a huge explosion from his handgun, which keeps Team Davao from getting near him.

Party member 1: Urgh! Maging gentle ka naman!
Trillanes: Anong gentle-gentle? Ilalabas ko na ang aking dragon! Dragon na may tatong sisiw!
Party member 2: Talagang gagawin mong R-18 o AO ang RPG na ito!
Trillanes: Mali ang akala n’yo, mga mahihilig sa hentai game! Ito ang ilalabas kong totoo!

Trillanes summons a huge, green dragon with a chick tattoo on its left shoulder.

Trillanes: Sige, patayin silang mga tuta ni Arroyo! Sa kamatayan ninyo maaalala ang pangalan ni Antonio Trillanes IV, ang Lelouch Lamperouge ng Pilipinas! AHAHAHAHA!!! (teleports away)

The dragon lets out a threatening roar, and…

A BOSS BATTLE COMMENCES!

Allies: The ones who you enlisted into Team Davao
Enemy: Chick-Tattooed Dragon (HP: 14,290)

Hero chooses to transform into Mysterio.

Hero: Transform into Mysterio!

Transformation complete.
Hero chooses to cast Disabling Slash on Chick-Tattooed Dragon. That attack deals 2288 damage to Chick-Tattooed Dragon. But Chick-Tattooed Dragon is not paralyzed!
Sandara chooses to transform into Sohee.

Sandara: Transform into Sohee!

Transformation complete.
Sandara chooses to cast No Dong on Chick-Tattooed Dragon. That attack deals 2699 damage to Chick-Tattooed Dragon.
Multi chooses to cast Buga-Buga Spears on Chick-Tattooed Dragon. That attack deals 4820 damage to Chick-Tattooed Dragon.
Joseph chooses to transform into Black Gladiator.

Joseph: Transform into Black Gladiator!

Transformation complete.
Joseph chooses to cast Zardoz’s Fury on himself. His ATK increased by 25.
Serio chooses to attack Chick-Tattooed Dragon. She deals 357 damage to Chick-Tattooed Dragon.
Katie chooses to cast Withered Armor on Chick-Tattooed Dragon. But nothing happened!
Chick-Tattooed Dragon chooses to cast Flaming Breath on all allies. That attack deals 306 damage to each ally.
Hero chooses to do a cooperative attack with Sandara and Multi named “Triple Attack”. That attack deals 20 hits and 4056 damage to Chick-Tattooed Dragon.
Joseph chooses to defend.
Serio chooses to defend.
Katie chooses to attack Chick-Tattooed Dragon. She deals 70 damage to Chick-Tattooed Dragon. Chick-Tattooed Dragon is KO’d.

BATTLE WON!

Once the Chick-Tattooed Dragon is defeated, the mist dissipates, and the anomaly in Davao is fully eliminated. The sound of heavy warfare on a cellphone is once again played.

One hour later…

Mayor Duterte: Congratulations sa pagsugpo sa mga kriminal. Sino ba namang mag-aakalang mga ilusyong gawa ni Trillanes ang mga iyon? Di bale. Matindi pa rin ang ginagawang pursuit operations ng mga law-enforcement agencies sa kanya, kaya makakapokus kayo sa dapat ninyong gawin. That reminds me. Sina Hero Angeles, Sandara Park, at ang robot maid na si Multi… nakasaksi ako sa katapangang ipinakita nila.

(Note: If the three are in the party, you get this extra statement.
Mayor Duterte: Whoa! Kasali pala kayong tatlo sa Nueva Liga Filipina! OK lang iyan. Kung patuloy ang ginagawa ninyong pagpapanatili ng kaayusan sa Pilipinas, pwede pa kayong bumalik sa pagiging bayani.)

Mayor Duterte: Kaya ang reward ko sa inyo: isang regalo mula sa pinagsamang pwersa ng Flame Haze ni Alastor, ang Flaming-Haired, Fiery-Eyed Hunter na si Shana at ng management ng TV5. Ang replica ng Nietono no Shana. Dahil sa best friends kami ni Sir Tulfo, alam ko ang tungkol sa mga Stars of Destiny. Ang isa sa inyo, ang babaeng nagngangalang Katie Minami, ay nababagay na gamitin ang kapangyarihan nito upang palaganapin ang alab ng katarungan sa buong bansa.
Team Davao: Maraming salamat po, Mayor.

You got: Replica of Nietono no Shana!

This exact replica of Shana’s katana enables Katie’s transformation into the Flaming-Haired, Fiery-Eyed Hunter. This transformation doubles Katie’s ATK and makes her physical attacks fire-elemental. The activation process is similar to most other transformations as it is command-activated.

Stars Introduced So Far

None

Advertisements

Read Full Post »

(Author’s Note: Ever since I’ve introduced the Super Network Wars saga to our non-Filipino readers via the Baka-Trio Webzine [a web-original magazine focusing on original English-language visual novels], I was swarmed with complaints from them, all focusing on one thing: they couldn’t comprehend what was going on. After all, I didn’t start the saga; -KiRa-YaMaTo- did. And so to put things into place, I’ve been demanded to create an extra episode focusing on how the various characters introduced in the past two episodes set foot into the Philippines, Pearl of the Orient Seas. Plus, because I’ve said before that SNW is a sequel to To Heart: After Remembering the Memories, I’ll also include a brief summary of it here. Hope this helps.)

I am Maria Makiling.

The half-nymph, half-sylph womanly transcendent being fondly remembered in traditional Philippine lore.

For hundreds of years, many people have searched for me and my abode, situated within the confines of Mount Makiling in the province of Laguna, in hopes of finding the love I could not even return. Even the most-recognized hero of this nation, Jose Rizal, was one of them. I did not dare show myself to all of them… because of a failed promise of love brought about by political circumstances.

But as the years pass, the condition of the entire Filipino nation was becoming worse. Colonization continued, a terrible war was raged, restoration efforts failed despite their intended purposes, and political bickerings multiplied and worsened.

The negative energy brought about by negative events in Philippine history was transplanted into the hearts of Filipinos without them knowing it. Thus, as time passes and the motions of modernization are moving the world at a steady pace, the people could not use themselves as a collective engine for progress. Instead, they cling to the glory of a past long gone, still apply antiquated mindsets to modern times, resort to solutions which heavily rely on emotion and raw passion rather than reason and intellect, and refuse to break free from the zone of smallness. Therefore, the conditions were ripe to give birth to a nefarious being from the abyss of Philippine negativity: the Trapo Rune.

As a transcendent being myself, I was horrified by his power from the time of his birth. But because of his manipulative nature, he successfully hid his true colors by disguising as a human, a politician who served in the Commission on Higher Education: Melficio Victorialuna.

As a human, he abhors all ideas which are not Filipino in nature. He showed this trait when he interfered with the arrival of thirteen Japanese youths on Philippine soil because he insisted they were all terrorists. Then, two Filipinos, both teen celebrities, tried to stop him, but were killed in the process. The Japanese were then exiled to Basilan, an island province far south, in the region of Mindanao, awaiting execution.

The act was heavily condemned by many Filipinos, even though the country was ripped apart by an electoral scandal involving the President, Gloria Macapagal-Arroyo. Victorialuna, sensing the unity the Filipinos have shown in the condemnation of his act, decided upon himself that he shall rain political pestilence on the entire nation by casting an evil spell — the spell of ultimate hatred — to silence his many, many enemies — and to establish a national junta wherein he is the only supreme ruler.

Fortunately, there were two brave souls — a Filipino male and a Korean female who were brought together by the same TV reality show that catapulted them to stardom — who want to restore the decrepit state of the Philippines by rescuing the Japanese hostages and banding with them to unify the Filipinos against Victorialuna.

The quest of the two was a painful, albeit fulfilling process; but in the end — even in the bitter end, wherein the despot almost has his plans to rule the nation with an iron fist completed — the seventeen valiants — the thirteen Japanese, the Filipino-Korean couple, even the two killed celebrities who came back as spirits to guide their peers — ruined the despot’s grand scheme and eliminated him with the help of the Filipinos’ prayers. The struggle they waged was called The EDSA War.

The seventeen led a new age — an age wherein national progress is prominent and signs of political bickering and other negative Filipino traits tainted the Filipinos no more — an age called the Philippine Calm.

The Trapo Rune obviously never manifested its power during the Calm because of its only defeat as Melficio Victorialuna.

As I watched those developments from my abode, I was pleased with the prowess the collective Filipino populace had shown in the face of a metaphysical evil.

And so was the seer from another world, another universe — Leknaat the Blind Seer.

Knowing that the world she came from is enjoying an era of general peace because of non-interference of the True Runes that goverened the very nature of it, she came to Planet Earth, Continent of Asia, Republic of the Philippines — on a covert mission.

She had set up her base in another Philippine sacred mountain — Mount Apo, in the region of Mindanao, and handpicked me as her right-hand woman.

Her mission is to see that the rune outside her world — the Trapo Rune — would never manifest its power for all eternity, because she predicted that it would someday re-awaken.

The both of us will oversee the people’s destiny in the age of the Philippine Calm that may end abruptly.

Because we both believe in the power of many, we have handpicked one hundred and eight stars of destiny — all from differing countries, differing worlds, differing universes, differing dimensions — that will be led by two ordinary childhood friends.

At the moment we started, they are separated; but various circumstances, both physical and metaphysical, will unite them and the nation once more to finally put an end to the true menace.

May what we will do will serve as an example to the citizens of the Planet Earth that “unity in diversity to face destiny” will always endure forevermore.

Stars Introduced So Far

None

Read Full Post »